Wednesday, March 16, 2011

चुपचाप मुख टाली जान्न सन्धी गर्न
बहादुरको शिर ढाली जान्न सन्धी गर्न

हुन्न स्वीकार कैलेपनि अब जाली खेलको
आफ्नै धुरी आगो बाली जान्न सन्धी गर्न

गलोस यो ज्यान ढलोस सहादत छ जीवन
कायर बनी ईज्जत फाली जान्न सन्धी गर्न

जहाँ मेरो अस्तित्वको बनेकोछ चिहान
त्यहा मुक्ति युद्ध थाली जान्न सन्धी गर्न

शहिदका आँखाहरु रुदैछ ती दसगजामा
कसम खाई तर्छु काली जान्न सन्धी गर्न

उठाएर कलम रातो लेख्नुनैछ ईतिहास
यी हातहरु पार्न खाली जान्न सन्धी गर्न