Tuesday, January 3, 2012

जीवन भन्दा प्यारो


छारनुछ लाली हटाई अँधेरो
मलाई मेरो देश जीवन भन्दा प्यारो

बोलाउछ खोला झर्ना संगै रमुं
तिनै पहाड टेकी म गगन चुमुं
कहीं ढुंगे धारा कहीं छ पधेरो
मलाई मेरो देश जीवन भन्दा प्यारो

बसेको छ त्यहीं मेरो तन-मन
खसेको छ त्यहीं मेरो बालापन
म बगाउँ त्यहीं पसिनाको धारो
मलाई मेरो देश जीवन भन्दा प्यारो

लेक-बेसी ठाँटी पहाड छ छाती
मुस्काउछ हिमाल मेरै शीरमाथि
नझुक्छ कहिले सगरमाथा मेरो
मलाई मेरो देश जीवन भन्दा प्यारो