Thursday, September 27, 2012

गयो गिन्दगी


सपना जस्तै आएर गयो जिन्दगी
हजार ठकर खयर गयो जिन्दगी

खोज्थे सुनको बिहान यी नानीहरु
व्यर्थै दुख पायर गयो  गिन्दगी

थाके कति लडे जीवन संघर्ष मा
प्यासी ओठ बाएर गयो जिन्दगी

के भरोसा थियो आखिर बैसासित
झुटो माया लायर गयो गिन्दगी