Wednesday, February 27, 2013

केवल हेरीदिन्छ


बगिरहेछ,बगिरहेछ खोला सरि यो जीबन
नत छेक्न सक्छ, नत रोक्नै सक्छ
केवल हेरिदिन्छ यी आँखा

आज,जे छ जति छ, मान ठिकै छ
भोलि त्यो एउटा कल्पनामा छ
समय,यो समयको आफ्नै गतिछ
झम-झम त्यो वर्षा झैं झरिदिन्छ जीबन
नत छेक्न सक्छ, नत रोक्नै सक्छ
केवल हेरिदिन्छ यी आँखा

मुस्कान, ओ मुस्कान खोजिरहेछ नयन
आधार,यो आधार भिजिदिन्छ हरदम
न कसैले सुन्छ दर्द, न कसैले देख्छ
पल-पल पल-पल जलिरहेछ जीबन
नत छेक्न सक्छ, नत रोक्नै सक्छ  
केवल हेरीदिन्छ यी आँखा

No comments:

Post a Comment